top of page
Trinity Academy International_4C-Stacked

HO CHI MINH

CITY

ENGLISH COURSES

CÁC KHÓA HỌC TIẾNG ANH

Trinity Academy International provides you with the best experience in learning the English language:

 • Our curriculum will develop your English skills holistically and equip you to use English professionally, even after the TOEIC exam. Be well-prepared for TOEIC and beyond!

 • Experienced native English-speaking trainers from Singapore who are CELTA or TESOL certified.

 • Advisory Panel of Educational Experts from Singapore.

 • Low trainer-to-student ratio for optimised learning.

 • Rigorous, effective and fun curriculum.

 • Highly Interactive Classroom Engagement.

 • Affordable Course Fees.

 • Exclusive access to English resources online – quizzes, exercises, videos, language games and more – only available for our students on English Attack!

Học viện Quốc Tế Trinity cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trong việc học tiếng Anh:

 • Chương trình giảng dạy của chúng tôi sẽ phát triển kỹ năng tiếng Anh của bạn một cách toàn diện và trang bị cho bạn sử dụng tiếng Anh một cách chuyên nghiệp, ngay cả sau kỳ thi TOEIC. Hãy chuẩn bị tốt cho kì thi TOEIC và xa hơn thế nữa!

 • Giảng viên bản ngữ nói tiếng Anh có kinh nghiệm từ Singapore được chứng nhận CELTA hoặc TESOL.

 • Hội Đồng Tư Vấn của các Chuyên Gia Giáo Dục từ Singapore.

 • Phương pháp giảng dạy phù hợp với trình độ khác nhau của học viên.

 • Giáo trình chặt chẽ, hiệu quả và sinh động.

 • Khóa học có tính tương tác cao.

 • Học phí phải chăng.

 • Truy cập độc quyền vào các nguồn học tiếng Anh trực tuyến - câu đố, bài tập, video, các trò chơi ngôn ngữ và hơn thế nữa - chỉ dành cho học sinh của chúng tôi trong chương trình English Attack!

Tại sao học tiếng Anh với Trinity Academy International?

WHY LEARN ENGLISH WITH TRINITY ACADEMY INTERNATIONAL?

Phát triển chuyên nghiệp

professional

development

Kết nối doanh nghiệp

business

networking

team.png

Kết bạn mới

make new friends

Tại sao học TOEIC?

WHY STUDY TOEIC?

 • Được công nhận rộng rãi tại Việt Nam và các tập đoàn quốc tế. Widely recognized in Vietnam and by international corporations.

 • Yêu cầu chung để tốt nghiệp Đại học và việc làm tại Việt Nam. Common requirement for Vietnam’s university graduation and jobs.

 • Tập trung đặc biệt vào việc phát triển kỹ năng nghe và đọc. Special focus on developing listening and reading skills.

 • Tốt cho người học muốn làm việc và giao tiếp trong môi trường quốc tế. Good for learners who wish to work and communicate in international settings.

 • Dễ dàng hơn để đáp ứng và đạt được một số điểm tốt hơn. More affordable and easier to achieve a better score.

Học phần

MODULES

(Updated July 2021)

Lớp Căn Bản Online Beginner Online Class

 • Ngày 2/8 đến 20/10/2021 2 August to 20 October 2021

 • Mỗi thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, lúc 13:00-15:00 Every Monday and Wednesday 1-3pm

Lớp Sơ Cấp 1 Online Elementary 1 Online Class

 • Ngày 2/8 đến 20/10/2021 2 August to 20 October 2021

 • Mỗi thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, lúc 19:00-21:00 Every Monday and Wednesday 7-9pm

Lớp Sơ Cấp 2 Online Elementary 2 Online Class

 • Ngày 3/8 đến 21/10/2021 3 August to 21 October 2021

 • Mỗi thứ Ba và thứ Năm hằng tuần, lúc 13:00-15:00 Every Tuesday and Thursday 1-3pm

Tiền Trung Cấp Online Pre-Intermediate Online Class

 • Ngày 2/8 đến 18/10/2021 2 August to 18 October 2021

 • Mỗi thứ Hai lúc 19:00-21:00 hằng tuần Every Monday 7-9pm

 • Additional conversational practice during the week

-----

2 tiếng mỗi bài học, 2 buổi/tuần, khoá học 12 tuần. 

2 hours X 2 lessons x 12 weeks.

Các lớp học buổi sáng và buổi trưa đều có thể, phụ thuộc vào các giáo viên. Hãy cho chúng tôi biết để sắp xếp thời gian phù hợp nhất với bạn. Morning and afternoon classes are also possible, subject to availability of our trainers. Let us know and we can arrange a suitable timeslot for you.

Xin lưu ý, các lớp sẽ được học online trên Zoom. Chi tiết hơn sẽ được gửi khi bạn xác định đăng kí học. Do note that classes will be conducted on Zoom. Meeting details will be sent upon confirmation of registration.

Học phí

COURSE FEES

 • Áp dụng cho tất cả các khoá học là 8,000,000 VND. 8,000,000 VND per course, inclusive of textbook.

 • Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc trả tiền mặt. Pay by bank transfer or cash.

 • Chính sách huỷ khoá học: Nếu huỷ bỏ diễn ra trước ngày đầu Khai giảng, sẽ được hoàn trả 50%. Và sẽ không được hoàn trả sau ngày khai giảng. Cancellation policy: if cancellation takes place before the first class, a refund of 50% will be given. No refund will be given after the term begins.

Cấp độ cơ bản

BEGINNER Level

(TOEIC Score: Below 300; CEFR level A1 to A2)

Cấp độ căn bản. Học phần này là lựa chọn hoàn hảo cho người lớn và thanh niên là người mới thực sự bắt đầu. Nó cũng phù hợp cho những người học không có nhiều kiến thức về tiếng Anh và cần môi trường thực hành để xây dựng sự tự tin và nắm bắt tốt hơn về ngôn ngữ.

This module is perfect for adults and young adults who are true beginners.  It is also suitable for learners with little knowledge of English and need practice to build confidence to have a better grasp of the language.

Cấp độ sơ cấp

Elementary Level

(TOEIC Score: 300-545; CEFR level A2)

Cấp độ sơ cấp. Học phần này được thiết kế cho những người học đã có nền tảng cơ bản về tiếng Anh và mong muốn tiến lên trình độ trung cấp. Việc kết hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau sẽ phù hợp với các trình độ tiếp thu khác nhau.

This module is designed for learners who already have a basic foundation of the English language and who desire to progress to the intermediate level.  It incorporates various methods of teaching that will accommodate different styles of learning.

Cấp độ trung cấp

PRE-Intermediate Level

(TOEIC Score: 550-770; CEFR level B1)

Trung cấp 1. Học phần này cho phép bạn kết nối hiệu quả hơn với bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng và các đối tác kinh doanh đến từ các chuyên môn khác nhau. Điều này sẽ tăng cường các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết  của bạn thông qua các hoạt động thực tế và có ý nghĩa.

This module allows you to connect more effectively with your English speaking friends, colleagues, clients, and business associates from different professional backgrounds.  It will enhance your speaking, reading, writing, and listening skills through realistic activities and meaningful learning.

Các cấp độ cao hơn sẽ được thông tin chi tiết trong thời gian tới.

Higher levels will be offered in the future.

bottom of page