top of page
young-students-learning-library-bookshelves.jpg

เกี่ยวกับเรา

Trinity Academy International พยายามช่วยนักเรียนของเราพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพวกเขาในรูปแบบที่มีส่วนร่วม โต้ตอบได้ และเป็นองค์รวม 


อาจารย์ของเราได้รับการรับรองจาก CELTA หรือ TESOL และคณะที่ปรึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากสิงคโปร์ช่วยรับประกันความเข้มงวดและมาตรฐานของหลักสูตรของเรา

bottom of page